lt

Project:

Futural

Intro

FUTURAL siekia sukurti skaitmeninių išmaniųjų sprendimų (SS) rinkinį pagal 5 išmaniųjų sprendimų sritis, kad būtų galima spręsti neatidėliotinus socialinius ir aplinkosaugos iššūkius. Integruota metapaieškos platforma, kurioje bus galima rasti šiuos sprendimus "vieno langelio" principu, taps vartais į FUTURAL sprendimus, suteikiant galimybę ieškoti ir naudotis panašiose iniciatyvose sukurtais SS.

Kaip tai veikia?

"FUTURAL" šešiose bandomosiose ES kaimo vietovėse, atstovaujančiose skirtingiems geografiniams ir socialiniams bei kultūriniams kontekstams, bus sukurti prototipai, išbandytos ir demonstruojamos bendruomenės valdomos socialinės, technologinės ir verslo inovacijos, pagrįstos siūlomomis SS. FUTURAL siekia sukurti skaitmeninių išmaniųjų sprendimų (SS) rinkinį pagal penkias išmaniųjų sprendimų sritis, kad būtų sprendžiami aktualūs socialiniai ir aplinkosaugos iššūkiai.

  • Bendruomenės inicijuotos inovacijos: Bendrai kurti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti bendruomenės inicijuotas socialines ir verslo inovacijas, pagrįstas skaitmeniniais išmaniaisiais sprendimais.
  • Išmanieji Sprendimai: Išbandyti ir pademonstruoti skaitmeninius išmaniuosius sprendimus, skirtus penkioms ateities sritims, siekiant spręsti socialinius ir aplinkosaugos iššūkius, su kuriais susiduria kaimo bendruomenės.
  • Galimybių Kūrimas: Stiprinti kaimo bendruomenių gebėjimus realizuoti bendruomenės inicijuojamų inovacijų potencialą.
  • Tinklų kūrimas ir sąveika: Užmegzti sąveiką su kaimo ir BŽŪP tinklais, išmaniaisiais kaimais, organizacijomis ir kitais projektais, siekiant stiprinti ryšius ir keitimąsi žiniomis.
  • Plėtra: Siūlyti politiką ir valdymo sistemas, kad projektas kuo labiau prisidėtų prie būsimų BŽŪP tikslų, susijusių su išmaniaisiais kaimais, ir kurti verslo modelius, skirtus sprendimams integruoti.

Kodėl to reikia?

Europos kaimo vietovėse gyvena 137 milijonai žmonių, kurie sudaro beveik 30 % gyventojų. Kaimo vietovės užima daugiau nei 80 % žemyno teritorijos. Jos pasižymi didžiule įvairove tiek visuomenės, kultūros, tiek geografijos ir topografijos požiūriu, apima mažas ar didesnes bendruomenes, esančias toli nuo miestų centrų arba arti jų, retai apgyvendintas kalnuotas ir salų teritorijas. Europos kaimo vietovės susiduria su kai kuriais bendrais visuomenės ir aplinkos iššūkiais. Depopulacija, protų nutekėjimas ir gyventojų senėjimas, ribotas susisiekimas ir prieiga prie viešosios infrastruktūros bei paslaugų yra svarbiausi kaimo gyventojų socialiniai iššūkiai. Kita vertus, klimato kaita, dėl kurios pastaruoju metu vis dažniau pasitaiko ekstremalių oro reiškinių, kelia rimtų iššūkių kaimo bendruomenių atsparumui. Atsižvelgiant į deklaracijų dėl „pastangų apjungimo siekiant paskatinti tvarią skaitmeninę transformaciją“ ir „pažangios ir tvarios skaitmeninės ateities“ principus, labai svarbu išnaudoti visą kaimo vietovių potencialą ir padėti joms tapti atsparesnėms ir tvaresnėms, gerinančiomis savo piliečių gerovę. Suteikus galių kaimo vietovėms bus remiamas ES žaliojo kurso, ypač jo sąžiningo ir teisingo pereinamojo laikotarpio komponento, Europos skaitmeninės strategijos, Europos socialinių teisių ramsčio ir ES ilgalaikės kaimo vietovių vizijos įgyvendinimas, kartu siekiant susijusių JT darnaus vystymosi tikslų.


+370 620 80238
Draugystės g. 20, LT-89167 Mažeikiai, Lietuva

Įmonės kodas: 300635091
PVM mokėtojo kodas: LT100004103016
Atsiskaitomoji sąskaita: LT413500010017004947