lt

Produktai

ART21 siūlo pažangius technologinius sprendimus šiuolaikiniams žemės ūkio ir maisto sektoriams.

Mūsų AgroSmart produktų šeimos programinės įrangos sprendimai yra sukurti padėti klientams automatizuoti, optimizuoti ir efektyvinti savo veiklos procesus, taip sudarant galimybes plėtoti savo verslo potencialą.

0104

AgroSmart Ūkininkams

AgroSmart Ūkininkams tai pažangi augalininkystės ūkių procesų valdymo programa, įgalinanti ūkininkus efektyviau planuoti ir valdyti procesus bei auginti ūkių našumų.

 • Modeliuok savo ūkio ateities viziją ir lengviau priimk investicinius sprendimus;
 • Kelk ūkio ekonominį efektyvumą didinant derlingumą ir mažinant sąnaudas;
 • Lengvai ir greitai valdyk visą ūkio operatyvinę informaciją vienoje vietoje;
 • Teik ataskaitas Valstybinėms institucijoms, deklaruok pasėlius, pagal susitarimą gali keistis duomenimis su privačiais žemės ūkio sektoriaus dalyviais.

Sistemos
moduliai

Žemėlapis

Registruojami ūkio laukai, sudarinėjamas ūkio žemėlapis, patalpinti pagrindiniai žemėlapio sluoksniai: našumo balai, dirvožemio tipai, saugomų teritorijų apsauginės zonos ir t.t.

Derlius

Registruojami derliaus metai. Turėdami kelis ūkininkavimo metus, galėsite tarpusavyje lyginti skirtingų darbo metų duomenis

Agrocheminiai planai

Sudarinėjami sėjos, tręšimo, purškimo planai, paskaičiuojamos bendros resursų išlaidos laukui

Derlius-pajamos

Rodomas sukontraktuotas ir laisvas derliai, įvertinant išankstines sutartis, paskaičiuojama laisvo derliaus vertė, registruojamos subsidijos ir kitos įplaukos, paskaičiuojamas pinigų likutis

Darbų grafikas

Sudaryto agrocheminio plano išraiška. Čia galite kontroliuoti darbų atlikimą, fiksuoti faktą, redaguoti agrocheminį planą. Matysite atliktus, planuojamus ir pavėluotus darbus

Ataskaitos

Programos naudotojai turi galimybę analizuoti ūkyje vykstančius procesus šiais pjūviais: prekių poreikio, darbų, sunaudotų resursų, sėjomainos, tręšimų ir purškimų apskaita. Modulyje taip pat pateikiamos privalomos ūkio ataskaitos pagal nustatytas dokumentų formas: tręšimo ir augalų apsaugos žurnalai.
0204

AgroSmart Elevatoriams

AgroSmart Elevatoriams - tai operatyvinė žaliavų kiekio ir kokybės valdymo sistema apjungianti agro kultūrų sandėliavimo ir prekybinius verslo procesus. Sistemos dėka, ženkliai padidinamas darbo našumas, operacijos vykdomos daug greičiau, tiksliau ir efektyviau.

AgroSmart Elevatorių sistema skirta stambioms ir mažoms įmonių grupėms, norinčioms verslą valdyti centralizuotai.

Grūdai

Maksimaliai automatizuotas priėmimo, laboratorijos, sandėliavimo ir atkrovimo procesas;

Patogus ir greitas suteiktų paslaugų apskaičiavimas;

Integracija su svarstyklėmis, infratec (laboratorija) įrenginiais, kas padaro priėmimo procesą dar efektyvesnį.

Agrochemija

Produktų kainų, personalui skirtų dokumentų valdymas ir automatinis generavimas;

Agrocheminių produktų logistikos planavimas, bei atkrovimas pagal iš anksto sukurtą planą.

Nauda ir
funkcionalumai

Grūdų kiekis

Efektyvus, automatizuotas, krovinių srauto valdymas, lengvas ir greitas grūdų priėmimas ir atkrovimas, realių likučių stebėjimas

Sutarčių valdymas

Pilnas dokumentų ir sutarčių šablonų administravimas, sutarčių vykdomumo sekimas bei administravimas

Duomenų stebėjimas

Galimybė nuotoliniu būdu sekti ir valdyti savo informaciją, pranešimų siuntimas apie sistemoje pakeistą grūdų kiekį ar kokybę

Grūdų kokybė

Operatyvus laboratorinių duomenų suvedimas, grūdų kokybės nustatymai pagal tipus

Važtaraščių generavimas

Greitas krovinių važtaraščių generavimas ir spausdinimas
0304

Hiperspektriniai sprendimai žemės ūkiui

Pasėlių stebėjimas siekiant nustatyti maistinių medžiagų kiekį, vandens trūkumą, ligas, vabzdžių užpuolimą ir bendrą augalų sveikatą yra gyvybiškai svarbus sėkmingų žemės ūkio operacijų aspektas. Tradiciškai tai buvo daroma vizualiai tiriant pasėlius. Kai kurie hiperspektrinio ir multispektrinio vaizdo apdorojimo pranašumai yra tai, kad šios technologijos yra nebrangios, pateikia nuoseklius rezultatus, paprasti naudoti, leidžia greitai įvertinti situaciją nedestruktyviu ir tiksliu budu.

Mūsų sprendimas, pagrįstas bepiločių orlaivių ir hiperspektrinių kamerų naudojimu, leidžia greičiau ir anksčiau nustatyti, kiek ir kokių elementų trūksta augalams.

Pagrindiniai privalumai

Nustatoma ne tik bendri augalų streso simptomai, bet ir tiksli to priežastis

Erdviniai duomenys (rezultatai pateikiami žemėlapio sluoksniuose)

Nauji duomenų apdorojimo algoritmai

Laukų hiperspektrinių duomenų apdorojimo sistemos tikslumas

 • Azotas: 83%
 • Fosforas: 91%
 • Kalis: 89%
 • Siera: 86%
 • Manganas: 89%
 • Varis: 88%
 • Cinkas: 92%
 • Geležis: 92%

Visi rezultatai atvaizduojami žemėlapyje, su kuriuo vartotojas gali sąveikauti: pakeisti matomus sluoksnius, apjungti duomenis, analizuoti neapdorotus spektrus ir pan.

0404

Konsultavimo paslaugos

Kviečiame ūkininkus, jaunuosius ūkininkus bei kitus žemės valdytojus pasinaudoti parama ir kreiptis dėl konsultavimo paslaugų suteikimo.

Paslaugos teikiamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“.

Prašome kreiptis el. paštu linas@art21.lt arba tel. nr. +370 630 78989 ir +370 620 80238


+370 620 80238
Draugystės g. 20, LT-89167 Mažeikiai, Lietuva

Įmonės kodas: 300635091
PVM mokėtojo kodas: LT100004103016
Atsiskaitomoji sąskaita: LT413500010017004947