lt

Project:

Miškų ir miškų kelių informacinė sistema

Intro

Projekto metu bus kuriama Miškų ir miškų kelių informacinė sistema (MIKIS). Ši sistema - yra naujausių technologijų kombinacija, pagrįsta 5G ryšiu ir nuotolinio stebėjimo technologijomis. Pagrindinė kuriamos sistemos paskirtis - išsamus ir greitas miškų abiotinų veiksnių miškų būklei analizė: miškų gaisrinigumo vertinimas, išvartytų miškų plotų identifikavimas, ir miško kelių būklės bei pagrindinių savybių vertinimas.

Kaip tai veikia?

MIKIS miškų ir miškų kelių vertinimą atliks analizuojant tiriamos vietovės palydovinius vaizdinius duomenis, meteorologinę informaciją, aerofotografijos duomenis, surinktus bepiločio orlaivio pagalba, bei duomenis, kurie bus surenkami automobiliu su įmontuota stebėjimo įranga. Naudojant skirtingas duomenų surinkimo technologijas sitemoje bus surenkamas didelis duomenų kiekis. Dėl to sistema bus sukurta taip, kad duomenų perdavimas būtų greitas ir kuo labiau automatizuotas taip užtikrinant, kad galutiniam vartotojui nereiktų turėti specifinių techninių žinių ir patirties. Tokios sistemos įgyvendinimui projekto metu kuriamoje sistemoje yra numatoma įdiegti 5G ryšio duomenų perdavimo ir komunikacijos modulį. Šis sistemos funkcionalumas leis surinkti didelį duomenų kiekį ir įvertinti skirtingus kompleksinis rodiklius, o tai padės ypač tiksliai nustatyti miškų gaisringumo indeksą, miško pažeidimų plotus bei tiksliai įvertinti miško kelių būklę, parametrus ir koordinates. Verta paminėti, kad 5G ryšio panaudojimas taip pat sukuria realaus laiko tyrimų galimybę.

Kodėl to reikia?

Šiuo metu miškų gaisringumas yra vertinamas, remiantis statistiniais duomenimis bei orų prognozėmis, o pažeisti miško plotai yra nustatomi „rankiniu“ būdu. Kitaip tariant yra atliekamos fizinės inspekcijos, kurių metu yra apvažiuojami ir vizualiai apžiūrimi miško plotai. Analogiškai yra atliekamas ir miško kelių būklės vertinimas. Dėl to nėra keista, kad miško būklė ir miško kelių priežiūra šiuo metu yra sudėtingas uždavinys, kadangi šioms veikloms yra reikalingi nemenki žmogiškieji resursai. Miško kelių, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, inventorizaciją, priežiūros ir taisymo (remonto) darbus, atlieka Valstybinė miškų urėdija. Miško kelių identifikavimui ir tiksliam koordinačių nustatymui turi įtakos subjektyvūs faktoriai, (nepakankamas duomenų tikslumas, taksatoriaus kompetencija), todėl nepaisant sudėtingo monitoringo uždavinio, taip pat yra susiduriama ir kita problema - nepakankamu duomenų tikslumu. Projekto metu kuriama Miškų ir miškų kelių informacinė sistema (MIKIS) yra inovacija, skirta išspręsti paminėtus kompleksinius uždavinius ir sukurti pridėtinę vertę miškininkystės, ir transporto sektoriuose.


+370 620 80238
Draugystės g. 20, LT-89167 Mažeikiai, Lietuva

Įmonės kodas: 300635091
PVM mokėtojo kodas: LT100004103016
Atsiskaitomoji sąskaita: LT413500010017004947