lt

Lietuviai prisideda prie ES tikslų panaikinti atokių vietovių ryšio spragas: technologija būtų naudinga ir ForestTech plėtrai

Art21 @ 2024-01-25

EK duomenimis, 45 proc. mūsų žemyno ploto užima miškai ir nuo jų priklauso 25 proc. populiacijos gerovė, įskaitant pajamas. Be to, 80 proc. ES teritorijos yra kaimiškos vietovės, kuriose gyvena 30 proc. žmonių, tačiau daugelis jų vis dar stokoja galimybių, susijusių su technologijų trūkumu. Tarptautiniame projekte „XGain“ lietuvių komanda testuoja 5G ryšiu grįstą inovaciją, kuri ne tik sumažintų skaitmeninį miesto ir atokių vietovių atotrūkį, bet ir prisidėtų prie neišnaudoto ForestTech sektoriaus potencialo.

Pažangesnis ryšys išplėstų dronų panaudojimo galimybes

Iniciatyvos „XGain“ partneriai užsibrėžė ambicingą tikslą panaikinti skaitmeninį atotrūkį tarp miesto, kaimo ir pakrančių regionų bent 12-oje šalių. Lietuva fokusuojasi į naujausios kartos 5G ryšio naudojimą, leisiantį sukurti sprendimą miškų stebėsenai ir tam tikrų savybių (gaisrų pavojaus, kenkėjų invazijos, sausros paveiktų teritorijų ir pan.) vertinimui.

Funkcine prasme technologija grindžiama daugiarotoriniu dronu, kuriame įrengta aukštos klasės hiperspektrinė kamera – suteikianti vertingos informacijos, tačiau surenkanti didelį kiekį duomenų. Tam, kad iš neapdorotos informacijos būtų galima išgauti rezultatus ir pateikti išvadas, būtina didelė duomenų apdorojimo galia. Kai reikia nedelsiant imtis veiksmų ir užkirsti kelią pavojui bei išvengti nuostolių ir žalos, kritiškai svarbi kiekviena minutė.

Atliekant hiperspektrinius tyrimus, daug brangaus laiko sugaištama vien tam, kad duomenys iš kameros būtų perkelti į apdorojimo įrenginį. Sutaupyti jo galima pasitelkiant būtent pažangias ryšio technologijas – įskaitant sparčiausią belaidį 5G ryšį.

A. Alešiūnas: „ForestTech sritis Lietuvoje – neišnaudotas potencialas“

Tiriamo atvejo koordinatoriai – didžiausios Baltijos šalyse agromaisto inovacijų dirbtuvės ART21, kurių ekspertai testuoja ryšio sprendimą, leidžiantį siųsti didelį duomenų kiekį minėtuoju ryšiu tiesiai iš drono. Vienas iš siektinų tikslų – įvertinti tokio tiesioginio duomenų perdavimo ore 5G ryšiu ir jo infrastruktūros galimybes kaimo vietovėse, ypač Lietuvos miškuose. Testuoti technologiją ketinama didesnėje nei 50 ha mišku apaugusioje teritorijoje.

Inovatyvūs ForestTech sprendimai, spartinantys pažangiausių technologijų įgalinimą miškininkystėje, yra viena iš strateginių krypčių, kuriomis vadovaujasi ART21. „XGain“ – ne vienintelis į Lietuvoje dar neišnaudoto sektoriaus stiprinimą ir inovacijų kūrimą bei plėtrą miškininkystėje orientuotas projektas, kuriame įmonė dalyvauja.

„Esminis privalumas, kuriuo pasižymėtų mūsų sukurta paslauga – daug savalaikiškesnis hiperspektrinės kameros duomenų perdavimas. Be to, 5G ryšiu grįstas technologinis duomenų perdavimas būtų lengvai pritaikomas ir tiksliajai žemdirbystei. Europa mus mato ir vertina kaip ypatingos gamtos kraštą, agromaisto sektorius – taip pat mūsų šalies vizitinės kortelės elementas. Privalome ne tik didžiuotis šiais išskirtinumais, bet ir visais įmanomais būdais juos puoselėti. O sektorių modernizavimas, pasitelkiant skaitmenizaciją – vis dar neišnaudota ir daug perspektyvų žadanti niša“, – sako ART21 įkūrėjas Augustas Alešiūnas.

Pridėtinė vertė – toli gražu ne vien miškininkams

Tvaresnio ir daugiau galimybių atveriančio ateities miško vizija bei tokios inovacijos kaip Lietuvoje testuojamas skaitmeninis sprendimas turėtų dominti itin plačią auditoriją. Potencialiais 5G ryšio paslaugos naudotojais galėtų tapti privačių miškų savininkai, gaisrų prevencijos specialistai, valstybinės institucijos, atsakingos už aplinkosaugą bei miškų valdymą, miškų inžinieriai, mokslininkai, aplinkosaugos agentūros. Sukurta paslauga būtų naudinga ir ūkininkams, kaimo bendruomenėms, nevyriausybinėms aplinkosaugos organizacijoms.

Scenarijų, kaip inovatyvi technologija regioniniu ir nacionaliniu mastu pasitarnautų praktiškai, daugybė – pradedant gaisrų pavojaus prevencija šalia miškų įsikūrusiems gyventojams. Miškininkystės sektoriaus atstovams ji padėtų sumažinti išlaidų bei žmogiškųjų išteklių, reikalingų miškų būklės ar jau įvykusių gaisrų tyrimams, (ne)teisėtos kirtimų veiklos ar laukinių gyvūnų stebėsenai.

Projekto komandos siekiai taip pat atliepia ES veiksmus, spartinančius skaitmeninę transformaciją atokiose vietovėse. Sukurtas sprendimas įgalintų vietos bendruomenių potencialą, diegiant inovacijas miškininkystėje, sukurtų daugiau technologijomis pagrįstų darbo vietų (pavyzdžiui, dronų operatoriams) kaimo vietovėse bei patobulintų jau esamų darbuotojų įgūdžius.


+370 620 80238
Draugystės g. 20, LT-89167 Mažeikiai, Lietuva

Įmonės kodas: 300635091
PVM mokėtojo kodas: LT100004103016
Atsiskaitomoji sąskaita: LT413500010017004947