ES projektai


Uždaroji akcinė bendrovė „ART21“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0044 „UAB "ART21" partnerių paieška tarptautinėms MTEP iniciatyvoms agroinovacijų ir maisto technologijų srityje“.

Finansavimo suma – 20 022,67 Eur.
Bendra projekto vertė - 10 000,00 Eur.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto veiklų vykdymo laikotarpis: 2018-09 - 2020-02

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant šešiuose tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje - vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose, tokiose kaip: Cosme, SME Intrument, Horizon2020, Eureka, Eurostars ar pan.

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą ar sutartį, įpareigojantį projekto vykdytoją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant, pateikti paraišką/-as tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.


Uždaroji akcinė bendrovė „ART21“ kartu su partneriu UAB „VERTEX“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. J05-LVPA-K-04-0118 „Maisto saugos duomenų ir matematinių algoritmų viešą naudojimą bei saugojimą užtikrinančio blokų grandinės technologinio sprendimo sukūrimas".

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Finansavimo suma – 808 412,93 Eur.
Bendra projekto vertė - 1 171 017,75 Eur.
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2019-02 - 2021-02

Projekto tikslas - sukurti technologiją, sprendžiančią didelių duomenų apdorojimo ir matematinių modelių prieinamumo maisto saugos srityje problemas.
Projekto eigoje bus sukurti 2 nauji produktai:

  1. Viešos prieigos paslauga, paremta blokų grandinės technologijomis, įgalinanti maisto autentiškumo ir kokybės duomenis, jų metaduomenis ir mašininio mokymosi modelius taikyti kokybės ir kontrolės užtikrinimui;
  2. Privataus naudojimo technologija, paremta blokų grandinės technologijomis, įgalinanti maisto autentiškumo ir kokybės duomenų ir mašininio mokymosi modelius taikyti įmonių ir korporacijų verslo tikslais.

Naudojama blokų grandinės technologija užtikrins infrastruktūros, jos vartotojų duomenų bei intelektinės nuosavybės apsaugą, leis decentralizuoti duomenų saugojimą, o dirbtinio intelekto sprendimai užtikrins modelių ir referentinių duomenų validaciją.


Uždaroji akcinė bendrovė „ART21“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. J05-LVPA-K-03-0118 „Inovatyvios javų ligų latentinėje fazėje nustatymo metodikos bei kompleksinės ligų prognozavimo ir kontrolės sistemos sukūrimas".

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2018-06 - 2020-06
Finansavimo suma – 989.078,78 Eur.
Bendra projekto vertė - 1 303 295,63 Eur.
Projekto metu numatoma sukurti unikalią metodiką javų ligų nustatymui ligos latentiniame periode. Projekto eigoje bus atliekami moksliniai tyrimai, lauko ir laboratoriniai bandymai, tiriami hiperspektriniai sveikų ir ligomis užsikrėstų augalų atvaizdai, analizuojami augalų atspindėtos šviesos spektro ypatumai bei kuriami algoritmai duomenų apdorojimui. Numatyta sukurti žieminių kviečių, vasarinių kviečių bei vasarinių miežių labiausiai paplitusių ligų prognozavimo ir kontrolės sistemas, apimančias pasėlių monitoringą, nuotolinių tyrimų ir laboratorinių duomenų analizę, ligų diagnostiką ir prognozes, ligų plitimo rizikos žemėlapių sudarymą. Sistemos bus skirtos plačiausiai auginamų javų priežiūrai ir dažniausiai pasitaikančių ligų kontrolei. Tikslus ligos identifikavimas ir prognozavimas leis ūkininkams išsaugoti derlių, o augalų apsaugos priemones naudoti tik kritiniu atveju ir dozuoti pagal būtinumą. Projektas prisidės prie Lietuvos ir Europos ūkio modernizavimo, efektyvumo didinimo bei tvaraus agrobiologinių išteklių naudojimo.


Projektas Nr.: 35BV-KV17-1-03673-PR001 „Inovatyvios kompleksinės grūdų ir pašarų kokybės kontrolės sistemos sukūrimas antžeminiams sandėliams“

Viena aktualiausių šiuolaikinio žemės ūkio problemų – tinkamas augalininkystės derliaus sandėliavimo užtikrinimas, kadangi derliaus sandėliavimo nuostoliai daro didžiulę žalą ūkio ir visos valstybės ekonomikai. Lietuvoje sandėliavimo metu kasmet prarandama apie 10 proc. grūdų derliaus. Derliaus nuostolius dažniausiai sąlygoja netinkamos laikymo sąlygos, užterštumas, pelėsio atsiradimas, kenkėjų veikla. Taip kasmet prarandami tūkstančiai tonų grūdų, kurie niekada nepasiekia vartotojo, o grūdų augintojai dėl to patiria nemenkus nuostolius. Rinkoje egzistuojantys modernūs sprendimai (grūdų elevatorių automatizavimas, temperatūros kontrolės sistemos, automatinė valymo, džiovinimo, vėsinimo, ozonavimo įranga) yra brangūs ir skirti dideliems grūdų ūkiams arba grūdų saugojime ir apdirbime besispecializuojančioms įmonėms, tačiau analogiškų sprendimų, skirtų nedideliems ūkiams ir jų sandėliams, tiek kainos, tiek savo techninių charakteristikų ir pritaikomumo prasme rinkoje praktiškai nėra. Šių problemų sprendimui ir buvo parašytas šis projektas.

Projekto rezultatai leis ūkiuose įdiegti kompleksinę sistemą, skirtą grūdų ir pašarų kokybės kontrolei, kuri leis pasiekti mažesnius grūdų ir pašarų nuostolius, sudarys prielaidas ūkių ekonominės veiklos rezultatams gerėti bei sukurs palankesnes sąlygas ūkiams modernizuoti ir restruktūrizuoti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2018 metų birželio 15 d. iki 2019 metų gruodžio 15 d.. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai lėšomis, paramos dalis -168676,55 eur, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis, paramos dalis – 29766,45 eur, bendra paramos suma 198443,00 EUR.


„Dujų sensorių taikymo sistemų kūrime bei sistemų inžinerijos kompetencijų ugdymas“

Projekto tikslas: Įmonės inžinierių ir technologų kompetencijų ugdymas atsižvelgiant į UAB „ART21“ kuriamų sprendimų kompleksiškumą ir inžinierių bei technologų kompetencijų trūkumą, pasireiškiantį kuriant dujų sensoriais paremtas sistemas bei taikant inovatyvius sistemų inžinerijos sprendimus. Šiais tikslais ketinama įmonės darbuotojus siųsti į kursus kuriuos organizuoja užsienio įmonės vykdančios MTEPI veiklas ir turinčios analogiškos patirties.

Projekto Nr. 09.4.3-ESFA-T-847-01-0001
Projekto vertė: 42 857,56 EUR
Finansavimo suma: 30 000,00 EUR


Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms tiksliojo (precizinio) ūkininkavimo informacinių sistemų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 19 812,69 Eur
Finansavimo suma: 9 906,34 Eur
Projekto veiklų vykdymo laikotarpis: 2017-09 - 2018-06
UAB "ART21" kuria programinės įrangos sprendimus išskirtinai žemės ūkio sektoriui, leidžiančius sėkmingai spręsti sudėtingiausias veiklos valdymo ir apskaitos uždavinius . Įmonė specializuojasi grūdų augintojų, grūdų perdirbėjų, pieno gamintojų ir daržovių auginimo verslų modernizavimu, pritaikant tiksliosios žemdirbystės ir operatyvinių duomenų valdymo technologijas.

Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti MTEPI veiklas ir paslaugas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje - vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Horizon2020, SME Instrument, Cosme; Eureka; Eurostar ir pan.).

EĮT renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis; įmonėmis; mokslo ir technologijų parkais), kurie plėtoja MTEPI veiklą ir (ar) teikia inovacijų paramos paslaugas bent vienoje iš šių sričių: (a) informacinės ir komunikacinės technologijos; (b) tiksliojo (precizinio) ūkininkavimo technologijas; (c) saugus maistas; (d) procesų skaitmenizavimas; (e) agrobiologiniai ištekliai; (f) didelių duomenų sistemos; (g) masto gamybos technologijos; (h) žemės ūkis; ir pan.

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0009
Projekto išlaidų suma 19 812,69 EUR


Uždaroji akcinė bendrovė "ART21" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0238 „Konsultavimo paslaugos dizainas". Bendra projekto vertė – 20150,00 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 20 150,00 Eur
Finansavimo suma: 10 000,00 Eur
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2017-04 - 2017-08
UAB „ART21“ akredituota teikti konsultacijas: ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo, agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose, žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų ir darbo saugos reikalavimų klausimais, yra patvirtinta augalų apsaugos mokymo įstaiga, bei teikia konsultacijas verslo pradžios ir vystymo klausimais.

Gaudama nemažai klientų užklausų dėl konsultacijų pobūdžio, programos, trukmės ar kainos, įmonė, šio projekto dėka ketina įdiegti atnaujintą paslaugos dizainą leisiantį naudotojams pateikti paprastesnį būdą susipažinti su įmonės teikiamomis paslaugomis bei pagerinti paslaugos teikimo procesus. Klientai, interneto svetainėje atsakę į pateikiamus klausimynus galėtų nustatyti paslaugos poreikį, pateikti reikiamą informaciją, reikalingą konsultacijų programai paruošti, gauti komercinį pasiūlymą paslaugos teikimui, matyti susijusių konsultantų darbo kalendorių, užsisakyti paslaugą rezervuojant laisvą laiką ar gauti su paslauga susijusius dokumentus.

Įgyvendinus projektą paslauga taps prieinama platesnei tikslinių naudotojų grupei, įneš daugiau aiškumo, leis klientams efektyviau planuotis savo laiką.


Uždaroji akcinė bendrovė "ART21" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr.03.2.1-LVPA-K-801-02-0153 „ART21“ eksporto plėtra tarptautinėse rinkose ". Bendra projekto vertė - 74 888,00 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 74 888,00 Eur
Finansavimo suma: 37 444,00 Eur
Projekto veiklų vykdymo laikotarpis: 2017-01 - 2018-07
UAB "ART21" yra vienintelė bendrovė Lietuvoje, kurianti IT produktus išskirtinai tik žemės ūkio sektoriui. Vienas žinomiausių įmonės produktų yra pažymėtas "AgroSmart" prekės ženklu. Jau beveik 90% Lietuvos elevatorių rinkos dalyvių naudojasi „Agrosmart elevatoriams“ sistema, kurios pagalba kompanijos daug efektyviau administruoja savo veiklą, o darbo našumas padidėja iki 20%.

Dalyvaudama šiame projekte įmonė turi tikslą ne tik išplėsti eksporto apimtis pristatant "Agrosmart" sistemą elevatoriams, bet ir supažindinti tarptautinės rinkos dalyvius su naujai kuriamu įmonės produktu skirtu tiksliajai augalininkystei. Visus programinės įrangos produktus skirtus žemės ūkiui, įmonė kuria bendradarbiaudama kartu su mokslo įstaigomis ir atitinkamais valstybinių institucijų sektoriais, taip adaptuodama siūlomą programinę įrangą, pagal individualius regionų geografinius ypatumus. Kadangi aplinkinėse šalyse ir tos pačios klimatinės zonos šalyse sąlygos skiriasi neženkliai, todėl sprendimai pritaikomi ir yra patrauklūs kitoms rinkoms.

Užsienio rinkos supažindinimas su įmonės vykdoma veikla, įvaizdžio gerinimas, kuriamų produktų pristatymas tarptautinėje rinkoje, partnerių paieška, konkurencingumo skatinimas prisidės prie UAB „ART21“ pardavimų apimčių ir eksporto didinimo.


Uždaroji akcinė bendrovė "ART21" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. J05-LVPA-K-01-0203 „Cheminių elementų nustatymo iš augalo atvaizdo sistemos sukūrimas, naudojantis aerodistanciniais - spektrometriniais metodais ". Bendra projekto vertė - 880.144,72 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 880 144,72 Eur
Finansavimo suma: 613 984,86 Eur
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2017-01
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2019-03
Įgyvendinamo projekto metu siekiama sukurti unikalią technologiją galinčią nustatyti augalų apsirūpinimą vandeniu bei mineralinės mitybos elementais iš augalo atvaizdo aerodistanciniais-spektrometriniais metodais. Šia technologija vadovaujantis, bus sukurtos tikslioji augalininkystės sistema žieminiams rapsams, žieminiams kviečiams, vasariniams kviečiams. Informacinės sistemos pagalba bus parengtas agrocheminis modelis konkrečiam ūkiui - konkreti programa pasėliams: mineralinės mitybos elementų poreikis, reikalingas trąšų kiekis, tręšimo periodiškumas, pasėlių žemėlapiai ir maršrutai žemės ūkio technikai. Sukurtos programos pagalba ūkininkas galės racionaliai naudoti išteklius bei techniką ir taip padidinti ūkio našumą bei pelningumą, o optimalus trąšų bei technikos naudojimas sumažins neigiamą ūkininkavimo poveikį aplinkai.

Šis projektas ne tik leis sukurti inovatyvią technologiją, bet ir prisidės prie Lietuvos ir Europos ūkio modernizavimo bei tvaraus agrobiologinių išteklių naudojimo.

Pradėkite naudotis Raccoon jau šiandien!

Susisiekite su mumis

Titulinis | Funkcionalumas | Kontaktai

© 2008-2015, ART21, UAB. Visos teisės saugomos.